Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Đình

Sinh 1954

Hi sinh 4/2/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Đình

  Nguyên quán Thạch Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Đình, nguyên quán Thạch Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 1/8/1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đình

  Nguyên quán Nam Trung - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Đình, nguyên quán Nam Trung - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1960, hi sinh 28/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Đình

  Nguyên quán Hương Long - Hương Khê - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Văn Đình, nguyên quán Hương Long - Hương Khê - Hà Tĩnh hi sinh 29/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đình

  Nguyên quán Đội 2 - Đồng Văn - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Văn Đình, nguyên quán Đội 2 - Đồng Văn - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1960, hi sinh 05/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đình

  Nguyên quán Bình thành - Định Hoá - Bắc Cạn

  Liệt sĩ Trần Văn Đình, nguyên quán Bình thành - Định Hoá - Bắc Cạn, sinh 1954, hi sinh 04/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...