Tìm kiếm thông tin Liệt sĩ (hiện đã có tổng số 743.418 bản ghi thông tin)

họ tên

thí dụ: Bùi Văn Ba hoặc Bui Van Ba

quê quán

thí dụ: Tân Yên hoặc Tan Yen

ngày sinh

thí dụ: 28/11

ngày hi sinh

thí dụ: 30/4

đơn vị

thí dụ: F320

cấp bậc

thí dụ: H1

nơi yên nghỉ

thí dụ: Quảng Trị hoặc Quang Tri