Trang 1, kết quả từ 1 tới 10 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 10/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 6/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Đinh Sao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đinh Sao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 13/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 26/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trình Đắc Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trình Đắc Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 5/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 31/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 30/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Văn Tong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 5/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 3/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1234...74341