Trang 2, kết quả từ 11 tới 20 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 5/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 31/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Trần Quang Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 30/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Xưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Xưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 31/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 5/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 31/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

12345...74341