Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Việt

Sinh 1958

Hi sinh 5/1/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Việt

  Nguyên quán Tô Hiệu - Mỹ Hòa - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn Việt, nguyên quán Tô Hiệu - Mỹ Hòa - Hải Hưng hi sinh 22/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Việt

  Nguyên quán Tân Xá - Nam Sách - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn Việt, nguyên quán Tân Xá - Nam Sách - Hải Hưng hi sinh 7/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Việt

  Nguyên quán Nam Đụng - Quang Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Văn Việt, nguyên quán Nam Đụng - Quang Hóa - Thanh Hóa hi sinh 20/4/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Việt

  Nguyên quán Đức Huệ - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Việt, nguyên quán Đức Huệ - Hà Sơn Bình, sinh 1938, hi sinh 2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...