Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Văn Việt

Đơn vị Công an vũ trang

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Việt

  Nguyên quán Tô Hiệu - Mỹ Hòa - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn Việt, nguyên quán Tô Hiệu - Mỹ Hòa - Hải Hưng hi sinh 22/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Việt

  Nguyên quán Tân Xá - Nam Sách - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn Việt, nguyên quán Tân Xá - Nam Sách - Hải Hưng hi sinh 7/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Việt

  Nguyên quán Nam Đụng - Quang Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Văn Việt, nguyên quán Nam Đụng - Quang Hóa - Thanh Hóa hi sinh 20/4/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Việt

  Nguyên quán Đức Huệ - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Việt, nguyên quán Đức Huệ - Hà Sơn Bình, sinh 1938, hi sinh 2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...