Trang 3, kết quả từ 21 tới 30 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chu Văn Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Căn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 13/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Tạg Văn Quỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạg Văn Quỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 5/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Đức Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 31/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 28/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 3/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 30/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 25/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Liên Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Liên Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Vi Xuân Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Xuân Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 3/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 11/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

123456...74341