Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Tạg Văn Quỳ

Sinh 1959

Hi sinh 5/1/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Tạg Văn Quỳ

  Nguyên quán Nam Mỹ - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Tạg Văn Quỳ, nguyên quán Nam Mỹ - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 05/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Tạg Văn Quỳ

  Nguyên quán Nam Mỹ - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Tạg Văn Quỳ, nguyên quán Nam Mỹ - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 05/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Quỳ

  Nguyên quán Thạch Đỉnh - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hồ Văn Quỳ, nguyên quán Thạch Đỉnh - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1948, hi sinh 30/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Quỳ

  Nguyên quán Đa Phúc - Kiến Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Quỳ, nguyên quán Đa Phúc - Kiến Thuỵ - Hải Phòng hi sinh 17/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...