Trang 5, kết quả từ 41 tới 50 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Thái Phiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thái Phiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Như Tháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Như Tháng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 7/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 12/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Đình Miến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Miến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 11/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 11/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Dương Đinh Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đinh Luật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 7/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Lương Văn Cổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Cổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 14/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Phạm Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

12345678...74341