Trang 6, kết quả từ 51 tới 60 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 17/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Minh Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Minh Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 24/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 4/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Triệu Ngọc Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Ngọc Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 30/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Từ Văn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Văn Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đỗ Xuân Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 11/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 16/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Trần Văn Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 25/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

123456789...74341