Trang 4, kết quả từ 31 tới 40 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 9/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Quang Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 26/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Hà Duy Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Duy Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 13/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Viết Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Phùng Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 7/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 11/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 5/9/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Chu Ngọc Thoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Ngọc Thoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1234567...74341