Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao

Sinh 1960

Hi sinh 5/9/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao

  Nguyên quán Hoàng Xá - Thanh Thuỷ - Vĩnh Thuỷ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao, nguyên quán Hoàng Xá - Thanh Thuỷ - Vĩnh Thuỷ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao

  Nguyên quán Hoàng Xá - Thanh Thuỷ - Vĩnh Thuỷ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao, nguyên quán Hoàng Xá - Thanh Thuỷ - Vĩnh Thuỷ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao

  Nguyên quán Cẩm Xá - Mỹ Hào - Hưng Yên

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao, nguyên quán Cẩm Xá - Mỹ Hào - Hưng Yên, sinh 1960, hi sinh 05/09/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao

  Nguyên quán Cẩm Xá - Mỹ Hào - Hưng Yên

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao, nguyên quán Cẩm Xá - Mỹ Hào - Hưng Yên, sinh 1960, hi sinh 05/09/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Chu phan - Vĩnh Phúc
 6. Xem thêm các kết quả khác...