Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Chu Ngọc Thoa

Sinh 1952

Hi sinh 12/4/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Chu Ngọc Thoa

  Nguyên quán Vũ Lê - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Chu Ngọc Thoa, nguyên quán Vũ Lê - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 12/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Chu Ngọc Thoa

  Nguyên quán Vũ Lê - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Chu Ngọc Thoa, nguyên quán Vũ Lê - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 12/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đinh Ngọc Thoa

  Nguyên quán Gia Phương - Gia Viễn - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đinh Ngọc Thoa, nguyên quán Gia Phương - Gia Viễn - Hà Nam Ninh, sinh 1959, hi sinh 30/04/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thoa

  Nguyên quán Mỹ Phước - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thoa, nguyên quán Mỹ Phước - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1958, hi sinh 31/05/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...