Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Quang Mùi

Sinh 1953

Hi sinh 12/2/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

  1. Liệt sĩ Phạm Quang Mùi

    Nguyên quán Ninh Hải - Ninh Giang - Hải Dương

    Liệt sĩ Phạm Quang Mùi, nguyên quán Ninh Hải - Ninh Giang - Hải Dương, sinh 1953, hi sinh 12/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
  2. Liệt sĩ Phạm Quang Mùi

    Nguyên quán Ninh Hải - Ninh Giang - Hải Dương

    Liệt sĩ Phạm Quang Mùi, nguyên quán Ninh Hải - Ninh Giang - Hải Dương, sinh 1953, hi sinh 12/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
  3. Liệt sĩ Phạm Mùi

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Phạm Mùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
  4. Liệt sĩ Phạm Mùi

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Phạm Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
  5. Xem thêm các kết quả khác...