Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hà Duy Hùng

Sinh 1956

Hi sinh 13/2/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Duy Hùng

  Nguyên quán Nam Thanh - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Duy Hùng, nguyên quán Nam Thanh - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1956, hi sinh 13/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Duy Hùng

  Nguyên quán Nam Thanh - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Duy Hùng, nguyên quán Nam Thanh - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1956, hi sinh 13/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Duy Hùng

  Nguyên quán Nam Thanh - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Duy Hùng, nguyên quán Nam Thanh - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1956, hi sinh 13/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Duy Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Duy Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 5. Liệt sĩ Duy Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Duy Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Xem thêm các kết quả khác...