Trang 74341, kết quả từ 743401 tới 743410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ (Còi Công) Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ (Còi Công) Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán Dương Minh Châu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán Dương Minh Châu - Tây Ninh, sinh 1948, hi sinh 05/01/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Vi Mạnh Thắng

  Nguyên quán Mường Chiếng - Đà Bắc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Vi Mạnh Thắng, nguyên quán Mường Chiếng - Đà Bắc - Hà Sơn Bình, sinh 1956, hi sinh 29/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Tư Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tư Phùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 6. Liệt sĩ Trương Văn Đa

  Nguyên quán Hải Hưng

  Liệt sĩ Trương Văn Đa, nguyên quán Hải Hưng hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 7. Liệt sĩ Trần Văn Quang

  Nguyên quán Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Quang, nguyên quán Gò Dầu - Tây Ninh hi sinh 18/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hòa

  Nguyên quán Vũ Hồn - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Hòa, nguyên quán Vũ Hồn - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 04/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Trần Hữu Thiện

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trần Hữu Thiện, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16.04.1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

1...7433674337743387433974340