Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Thạnh

Hi sinh 16.04.1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
02 - Đường 28 thánh 3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
ĐT: 0563.861872

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thạnh

  Nguyên quán Bến Tre

  Liệt sĩ Thạnh, nguyên quán Bến Tre hi sinh 06/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Thạnh

  Nguyên quán Bến Tre

  Liệt sĩ Thạnh, nguyên quán Bến Tre hi sinh 12/06/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...