Trang 74337, kết quả từ 743361 tới 743370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ A Vác

  Nguyên quán Kon Tum

  Liệt sĩ A Vác, nguyên quán Kon Tum hi sinh 08/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 2. Liệt sĩ A Rúi

  Nguyên quán Đăk Tô - Kon Tum

  Liệt sĩ A Rúi, nguyên quán Đăk Tô - Kon Tum hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 3. Liệt sĩ A Rong Thanh Rua

  Nguyên quán A Rong - A Lưới - Thừa Thiên Huế

  Liệt sĩ A Rong Thanh Rua, nguyên quán A Rong - A Lưới - Thừa Thiên Huế, sinh 1964, hi sinh 9/1/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ A Rang

  Nguyên quán Pô Kô - Đăk Tô - Kon Tum

  Liệt sĩ A Rang, nguyên quán Pô Kô - Đăk Tô - Kon Tum hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 5. Liệt sĩ A Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ A Phát, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 6. Liệt sĩ A Nói

  Nguyên quán Đăk Cung - Huyện 80 - Kon Tum

  Liệt sĩ A Nói, nguyên quán Đăk Cung - Huyện 80 - Kon Tum, sinh 1949, hi sinh 03/02/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 7. Liệt sĩ A Noi

  Nguyên quán Đăk Giá - Đăk Sao - Đăk Tô - Kon Tum

  Liệt sĩ A Noi, nguyên quán Đăk Giá - Đăk Sao - Đăk Tô - Kon Tum hi sinh 19/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 8. Liệt sĩ A Nhing

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ A Nhing, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 9. Liệt sĩ A Moi

  Nguyên quán Đăk Pen - Đăk Lây - Đăk Tô - Kon Tum

  Liệt sĩ A Moi, nguyên quán Đăk Pen - Đăk Lây - Đăk Tô - Kon Tum, sinh 1940, hi sinh 26/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 10. Liệt sĩ A Men

  Nguyên quán Kon Cung - Đăk Tô - Kon Tum

  Liệt sĩ A Men, nguyên quán Kon Cung - Đăk Tô - Kon Tum hi sinh 24/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum

1...743327433374334743357433674337743387433974340