Trang 74338, kết quả từ 743371 tới 743380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ A Lái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ A Lái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 2. Liệt sĩ A Ía

  Nguyên quán Mô Pan - Đăk Tờ Kan - Đăk Tô - Kon Tum

  Liệt sĩ A Ía, nguyên quán Mô Pan - Đăk Tờ Kan - Đăk Tô - Kon Tum hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 3. Liệt sĩ A Huynh

  Nguyên quán Làng Đật - Huyện 67 - Kon Tum

  Liệt sĩ A Huynh, nguyên quán Làng Đật - Huyện 67 - Kon Tum, sinh 1950, hi sinh 08/06/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ A Hợp

  Nguyên quán Mô Rây - Sa Thầy - Kon Tum

  Liệt sĩ A Hợp, nguyên quán Mô Rây - Sa Thầy - Kon Tum hi sinh 22/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 5. Liệt sĩ A Dual

  Nguyên quán Đăk Ma - Đăk Tô - Kon Tum

  Liệt sĩ A Dual, nguyên quán Đăk Ma - Đăk Tô - Kon Tum, sinh 1912, hi sinh 01/07/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 6. Liệt sĩ A Đon

  Nguyên quán Lung Gong Làng Gát - Huyện 67 - Kon Tum

  Liệt sĩ A Đon, nguyên quán Lung Gong Làng Gát - Huyện 67 - Kon Tum hi sinh 08/06/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 7. Liệt sĩ A Cươi

  Nguyên quán Hồng Thái - Phong Điền - Thừa Thiên Huế

  Liệt sĩ A Cươi, nguyên quán Hồng Thái - Phong Điền - Thừa Thiên Huế, sinh 1924, hi sinh 20/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Á Châu

  Nguyên quán Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Á Châu, nguyên quán Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 9. Liệt sĩ A Cang

  Nguyên quán QN - Đà Nẵng

  Liệt sĩ A Cang, nguyên quán QN - Đà Nẵng hi sinh 15/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 10. Liệt sĩ A Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ A Bê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum

1...7433374334743357433674337743387433974340