Trang 74336, kết quả từ 743351 tới 743360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ AHLS Hồ Văn Mên

  Nguyên quán An Thạnh - Thuận An - Bình Dương

  Liệt sĩ AHLS Hồ Văn Mên, nguyên quán An Thạnh - Thuận An - Bình Dương, sinh 1953, hi sinh 5/3/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ AHLS Hồ Thiện Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ AHLS Hồ Thiện Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ AHLS Đoàn Thị Liên

  Nguyên quán Chánh Phú Hòa - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ AHLS Đoàn Thị Liên, nguyên quán Chánh Phú Hòa - Bến Cát - Bình Dương, sinh 1947, hi sinh 06/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ AHLS Đoàn Đức Thái

  Nguyên quán Lâm Dự - Hàng Kênh - An Hải - Hải Phòng

  Liệt sĩ AHLS Đoàn Đức Thái, nguyên quán Lâm Dự - Hàng Kênh - An Hải - Hải Phòng, sinh 1944, hi sinh 13/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 5. Liệt sĩ AHLS Điểu Ong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ AHLS Điểu Ong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 6. Liệt sĩ AHLS Điểu Ong

  Nguyên quán Đoàn Kết - Phước Long - Bình Phước

  Liệt sĩ AHLS Điểu Ong, nguyên quán Đoàn Kết - Phước Long - Bình Phước, sinh 1939, hi sinh 10/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 7. Liệt sĩ AHLS Bửu Đóa

  Nguyên quán Thừa Thiên Huế

  Liệt sĩ AHLS Bửu Đóa, nguyên quán Thừa Thiên Huế, sinh 1920, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 8. Liệt sĩ AH Nguyễn Quốc Trị

  Nguyên quán Đà Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ AH Nguyễn Quốc Trị, nguyên quán Đà Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1920, hi sinh 16/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 9. Liệt sĩ AH Nguyễn Quốc Thất

  Nguyên quán Đà Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ AH Nguyễn Quốc Thất, nguyên quán Đà Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1956, hi sinh 29/12/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 10. Liệt sĩ AH Biện Văn Thanh

  Nguyên quán Minh Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ AH Biện Văn Thanh, nguyên quán Minh Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1947, hi sinh 7/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

1...743317433274333743347433574336743377433874339...74341