Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Hòa

Nguyên quán Vũ Hồn - Vũ Thư - Thái Bình

Sinh 1954

Hi sinh 04/06/1978

Cấp bậc H1 - At

Đơn vị C9D20E42F9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hòa

  Nguyên quán Nghĩa Hưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Trần Văn Hòa, nguyên quán Nghĩa Hưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú, sinh 1954, hi sinh 20/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Hòa

  Nguyên quán Hòa Lạc - Phú Tân - An Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Hòa, nguyên quán Hòa Lạc - Phú Tân - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hòa

  Nguyên quán An Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Hòa, nguyên quán An Giang hi sinh 8/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hòa

  Nguyên quán Mỹ Bình - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Trần Văn Hòa, nguyên quán Mỹ Bình - Long Xuyên - An Giang hi sinh 9/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...