Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trương Văn Đa

Nguyên quán Hải Hưng

Hi sinh 9/1972

Cấp bậc Chuẩn úy

Đơn vị Tiểu Đoàn 634

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trương Văn Đa

  Nguyên quán Hải Hưng

  Liệt sĩ Trương Văn Đa, nguyên quán Hải Hưng hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Trương Văn Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Đa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Duyên Hải - Xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Trương Văn Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 19/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 4. Liệt sĩ Trương Văn Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...