Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

Nguyên quán Dương Minh Châu - Tây Ninh

Sinh 1948

Hi sinh 05/01/1974

Cấp bậc Cán bộ

Đơn vị CA Tây Ninh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Văn

  Nguyên quán Suối Đá - DMC - - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Văn, nguyên quán Suối Đá - DMC - - Tây Ninh, sinh 1947, hi sinh 22/06/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán Yên Bái - Ba Vì - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán Yên Bái - Ba Vì - Hà Sơn Bình, sinh 1950, hi sinh 27/01/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội, sinh 1956, hi sinh 1/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán Thu Phong - Kim Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán Thu Phong - Kim Sơn - Hòa Bình hi sinh 26/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 5. Xem thêm các kết quả khác...