Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Văn Quang

Nguyên quán Gò Dầu - Tây Ninh

Hi sinh 18/05/1905

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Văn Quang

  Nguyên quán Trường Thịnh - Thị xã Phú Thọ - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Trần Văn Quang, nguyên quán Trường Thịnh - Thị xã Phú Thọ - Vĩnh Phú, sinh 1957, hi sinh 09/04/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Văn Quang

  Nguyên quán Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Quang, nguyên quán Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1930, hi sinh 24/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Quang

  Nguyên quán Mỹ Thắng - Nam Định - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Quang, nguyên quán Mỹ Thắng - Nam Định - Hà Nam Ninh, sinh 1950, hi sinh 29/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Trần Văn Quang

  Nguyên quán Mỹ Thắng - Nam Định - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Quang, nguyên quán Mỹ Thắng - Nam Định - Hà Nam Ninh, sinh 1950, hi sinh 29/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...