Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vi Mạnh Thắng

Nguyên quán Mường Chiếng - Đà Bắc - Hà Sơn Bình

Sinh 1956

Hi sinh 29/08/1978

Cấp bậc H1 - At

Đơn vị D1E1F9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Vi Văn Thắng

  Nguyên quán Nghệ An

  Liệt sĩ Vi Văn Thắng, nguyên quán Nghệ An hi sinh 20/04/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Vi Đình Mạnh

  Nguyên quán Thanh Xuân - Phú Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Vi Đình Mạnh, nguyên quán Thanh Xuân - Phú Xuân - Thanh Hóa hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Vi Đình Mạnh

  Nguyên quán Thanh Xuân - Phú Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Vi Đình Mạnh, nguyên quán Thanh Xuân - Phú Xuân - Thanh Hóa hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...