Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ

Sinh 1959

Hi sinh 11/2/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn (Đức) Độ

  Nguyên quán Long Châu - Yên Phong - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn (Đức) Độ, nguyên quán Long Châu - Yên Phong - Bắc Ninh, sinh 1944, hi sinh 4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ

  Nguyên quán Xuân Đàn - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ, nguyên quán Xuân Đàn - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1948, hi sinh 13 - 05 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ

  Nguyên quán Xuân Châu - Xuân Thuỷ - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ, nguyên quán Xuân Châu - Xuân Thuỷ - Hà Nam Ninh, sinh 1945, hi sinh 12/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ

  Nguyên quán Xóm lượm - Đình Kế - TX Lạng Giang - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ, nguyên quán Xóm lượm - Đình Kế - TX Lạng Giang - Bắc Giang, sinh 1958, hi sinh 04/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ

  Nguyên quán Văn Dương - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ, nguyên quán Văn Dương - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1950, hi sinh 09/09/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...