Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Liên Kết

Sinh 1952

Hi sinh 14/5/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Liên Kết

  Nguyên quán Mỹ Hà - Thành Phố Nam Định - Nam Định

  Liệt sĩ Trần Liên Kết, nguyên quán Mỹ Hà - Thành Phố Nam Định - Nam Định, sinh 1952, hi sinh 14/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Liên Kết

  Nguyên quán Mỹ Hà - Thành Phố Nam Định - Nam Định

  Liệt sĩ Trần Liên Kết, nguyên quán Mỹ Hà - Thành Phố Nam Định - Nam Định, sinh 1952, hi sinh 14/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Liên Kết

  Nguyên quán Mỹ Hà - Nam Định - Nam Định

  Liệt sĩ Trần Liên Kết, nguyên quán Mỹ Hà - Nam Định - Nam Định, sinh 1952, hi sinh 14/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Liên Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Liên Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Long An - Phường 5 - Thị xã Tân An - Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...