Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

Sinh 1961

Hi sinh 28/1/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

  Nguyên quán Số 2 - Đường Cù Chính Lan - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng, nguyên quán Số 2 - Đường Cù Chính Lan - Thành phố Hải Phòng, sinh 1961, hi sinh 28/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

  Nguyên quán Số 2 - Cù Chính Lan - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng, nguyên quán Số 2 - Cù Chính Lan - Hải Phòng, sinh 1961, hi sinh 28/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Hiệp - Xã Mỹ Hiệp - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 4. Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tây Giang - Xã Tây Giang - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 5. Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Xem thêm các kết quả khác...