Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Hiệp - Xã Mỹ Hiệp - Huyện Phù Mỹ - Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
ĐT: 056.2235007

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

  Nguyên quán Số 2 - Đường Cù Chính Lan - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng, nguyên quán Số 2 - Đường Cù Chính Lan - Thành phố Hải Phòng, sinh 1961, hi sinh 28/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

  Nguyên quán Số 2 - Cù Chính Lan - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng, nguyên quán Số 2 - Cù Chính Lan - Hải Phòng, sinh 1961, hi sinh 28/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tây Giang - Xã Tây Giang - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...