Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

Sinh 1947

Hi sinh 22/12/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Vĩnh Điện, Thị trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
ĐT: 05103.867.247
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

  Nguyên quán Số 2 - Đường Cù Chính Lan - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng, nguyên quán Số 2 - Đường Cù Chính Lan - Thành phố Hải Phòng, sinh 1961, hi sinh 28/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

  Nguyên quán Số 2 - Cù Chính Lan - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng, nguyên quán Số 2 - Cù Chính Lan - Hải Phòng, sinh 1961, hi sinh 28/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Hiệp - Xã Mỹ Hiệp - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 4. Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tây Giang - Xã Tây Giang - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...