Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Chu Văn Căn

Sinh 1958

Hi sinh 13/12/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Chu Văn Căn

  Nguyên quán Chi Lăng - Quế Võ - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Chu Văn Căn, nguyên quán Chi Lăng - Quế Võ - Bắc Ninh, sinh 1958, hi sinh 13/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Chu Văn Căn

  Nguyên quán Chi Lăng - Quế Võ - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Chu Văn Căn, nguyên quán Chi Lăng - Quế Võ - Bắc Ninh, sinh 1958, hi sinh 13/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Chu Văn Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Căn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Thị xã Sơn Tây - Thành phố Sơn Tây - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Chu Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Căn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1931, hiện đang yên nghỉ tại Diễn trường - Huyện Diễn Châu - Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...