Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

Sinh 1958

Hi sinh 3/2/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán Yên Lộc - Yên Định - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán Yên Lộc - Yên Định - Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1945, hi sinh 11/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ NGUYỄN VĂN MINH

  Nguyên quán Trường Xuân - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ NGUYỄN VĂN MINH, nguyên quán Trường Xuân - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ P.Trường Xuân - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán Triệu Bình - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán Triệu Bình - Triệu Phong - Quảng Trị hi sinh 20/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán Thiệu Thành - Thiệu Thái

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán Thiệu Thành - Thiệu Thái hi sinh 8/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...