Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Vi Xuân Kiều

Sinh 1957

Hi sinh 3/10/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Vi Xuân Kiều

  Nguyên quán Kim Châu - Quế Phong - Nghệ An

  Liệt sĩ Vi Xuân Kiều, nguyên quán Kim Châu - Quế Phong - Nghệ An, sinh 1957, hi sinh 03/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Vi Xuân Kiều

  Nguyên quán Kim Châu - Quế Phong - Nghệ An

  Liệt sĩ Vi Xuân Kiều, nguyên quán Kim Châu - Quế Phong - Nghệ An, sinh 1957, hi sinh 03/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Vi Xuân Kiều

  Nguyên quán Bản Khoẳng - Châu Kim - Quế Phong - Nghệ An

  Liệt sĩ Vi Xuân Kiều, nguyên quán Bản Khoẳng - Châu Kim - Quế Phong - Nghệ An hi sinh 3/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quế Phong - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Vi Xuân Kiều

  Nguyên quán Kim Châu - Quế Phong - Nghệ An

  Liệt sĩ Vi Xuân Kiều, nguyên quán Kim Châu - Quế Phong - Nghệ An, sinh 1957, hi sinh 03/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Vi Xuân Kiều

  Nguyên quán Bản Khoẳng - Châu Kim - Quế Phong - Nghệ An

  Liệt sĩ Vi Xuân Kiều, nguyên quán Bản Khoẳng - Châu Kim - Quế Phong - Nghệ An hi sinh 3/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quế Phong - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...