Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Đức Minh

Sinh 1960

Hi sinh 31/1/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Đức Minh

  Nguyên quán Sơn Thọ - Hương Sơn - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Đức Minh, nguyên quán Sơn Thọ - Hương Sơn - Hà Tĩnh, sinh 1960, hi sinh 31/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Đức Minh

  Nguyên quán Hợp tiến - Trung Hoá - Chiêm Hoá - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Trần Đức Minh, nguyên quán Hợp tiến - Trung Hoá - Chiêm Hoá - Tuyên Quang, sinh 1959, hi sinh 23/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Đức Minh

  Nguyên quán Cẩm Mỹ - Bà Rịa

  Liệt sĩ Trần Đức Minh, nguyên quán Cẩm Mỹ - Bà Rịa hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Trần Minh Đức

  Nguyên quán Thượng Phúc Thọ - Hà Tây

  Liệt sĩ Trần Minh Đức, nguyên quán Thượng Phúc Thọ - Hà Tây, sinh 1939, hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Liệt sĩ Trần Minh Đức

  Nguyên quán Nghĩa Hội - Nghĩa Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Trần Minh Đức, nguyên quán Nghĩa Hội - Nghĩa Đàn - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 03/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...