Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dũng

Sinh 1958

Hi sinh 5/2/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dũng

  Nguyên quán Lại Xuân - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dũng, nguyên quán Lại Xuân - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng, sinh 1958, hi sinh 05/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dũng

  Nguyên quán Hiệp Hoà - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dũng, nguyên quán Hiệp Hoà - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dũng

  Nguyên quán Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dũng, nguyên quán Lại Xuân - Thủy Nguyên - Hải Phòng, sinh 1958, hi sinh 05/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dũng

  Nguyên quán Hiệp Hoà - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dũng, nguyên quán Hiệp Hoà - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1945, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Đức - Xã Mỹ Đức - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 6. Xem thêm các kết quả khác...