Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Quang Kiệm

Sinh 1959

Hi sinh 30/1/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Quang Kiệm

  Nguyên quán Tran Trủ - Lục Ngạn - Bắc Giang

  Liệt sĩ Trần Quang Kiệm, nguyên quán Tran Trủ - Lục Ngạn - Bắc Giang, sinh 1959, hi sinh 30/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Quang Kiệm

  Nguyên quán Tran Trủ - Lục Ngạn - Bắc Giang

  Liệt sĩ Trần Quang Kiệm, nguyên quán Tran Trủ - Lục Ngạn - Bắc Giang, sinh 1959, hi sinh 30/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Quang Kiệm

  Nguyên quán Đào Xã - Thanh Thủy - Phú Thọ

  Liệt sĩ Trần Quang Kiệm, nguyên quán Đào Xã - Thanh Thủy - Phú Thọ, sinh 1957, hi sinh 24/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Quang Kiệm

  Nguyên quán Đào Xã - Thanh Thủy - Phú Thọ

  Liệt sĩ Trần Quang Kiệm, nguyên quán Đào Xã - Thanh Thủy - Phú Thọ, sinh 1957, hi sinh 24/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Quang Kiệm

  Nguyên quán Đào Xã - Thanh Thủy - Phú Thọ

  Liệt sĩ Trần Quang Kiệm, nguyên quán Đào Xã - Thanh Thủy - Phú Thọ, sinh 1957, hi sinh 24/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...