Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng

Sinh 1957

Hi sinh 31/1/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng

  Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng, nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1941, hi sinh 06/04/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng

  Nguyên quán Số 13 Ngõ Vân Hồi Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng, nguyên quán Số 13 Ngõ Vân Hồi Hà Nội, sinh 1950, hi sinh 18/08/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng

  Nguyên quán Kỳ Tân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng, nguyên quán Kỳ Tân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1946, hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng

  Nguyên quán Đại Kim - Thanh Trì - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng, nguyên quán Đại Kim - Thanh Trì - Hà Nội hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng

  Nguyên quán Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng, nguyên quán Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...