Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đàm Thị Thảo

Nguyên quán Quỳnh Thuận - Quỳnh Lưu - Nghệ An

Hi sinh 26/6/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Thị trấn Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
ĐT: 0383.864.208 (UBND huyện)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đàm Thị Thảo

  Nguyên quán Quỳnh Thuận

  Liệt sĩ Đàm Thị Thảo, nguyên quán Quỳnh Thuận hi sinh 26/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Đàm Thị Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Thị Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Quỳnh Lưu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Đàm Xuân Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Xuân Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Phong - Bình Định
 4. Liệt sĩ Đàm Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Phù Khê - Xã Phù Khê - Thị xãTừ Sơn - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...