Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Hề

Hi sinh 7/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Phong Điền - Thị trấn Phong Điền - Huyện Phong Điền - Thừa Thiên Huế

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 0543.561412 - 0543.751853 - 0983729132 (trưởng phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huỳnh Hề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Hề

  Nguyên quán Vĩnh Hiền - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lê Hề, nguyên quán Vĩnh Hiền - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 27 - 07 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Hiền - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Hề

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lê Hề, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1955, hi sinh 31 - 01 - 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...