Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Nguyên

Nguyên quán Mỹ Thuận - Bình Lục - Hà Nam Ninh

Sinh 1958

Hi sinh 05/01/1979

Cấp bậc B1 - Ap

Đơn vị C2 - D7 - F9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Nguyên

  Nguyên quán Quảng Đại - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Văn Nguyên, nguyên quán Quảng Đại - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1951, hi sinh 04/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Nguyên

  Nguyên quán Lưu Kiến - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Văn Nguyên, nguyên quán Lưu Kiến - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng, sinh 1960, hi sinh 03/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Văn Nguyên

  Nguyên quán Hưng Thịnh - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Nguyên, nguyên quán Hưng Thịnh - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 03/4/1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Văn Nguyên

  Nguyên quán An Qưới - Lái Thiêu - Bình Dương

  Liệt sĩ Văn Nguyên, nguyên quán An Qưới - Lái Thiêu - Bình Dương, sinh 1946, hi sinh 2/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...