Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyên quán Yên Cường - ý Yên - Nam Định

Sinh 1952

Hi sinh 14/04/1978

Cấp bậc Tiểu đội trưởng

Đơn vị C4D1E48 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Mạnh

  Nguyên quán Phủ Ngọc - Hà Quảng - Cao Lạng

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Mạnh, nguyên quán Phủ Ngọc - Hà Quảng - Cao Lạng, sinh 1938, hi sinh 09/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Mạnh

  Nguyên quán Nguyệt Thích - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Mạnh, nguyên quán Nguyệt Thích - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 18/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyên quán Yên Cường - ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên quán Yên Cường - ý Yên - Nam Định, sinh 1952, hi sinh 14/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyên quán Xuân Dự - Như Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên quán Xuân Dự - Như Xuân - Thanh Hoá, sinh 1949, hi sinh 04/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...