Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Minh Ngọc

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Ngọc

  Nguyên quán Cẩm Châu - Thị Xã Hội An - Quảng Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Ngọc, nguyên quán Cẩm Châu - Thị Xã Hội An - Quảng Nam, sinh 1958, hi sinh 14/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh

  Nguyên quán Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh, nguyên quán Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh

  Nguyên quán Thiện Hưng - Lộc Ninh - Sông Bé

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh, nguyên quán Thiện Hưng - Lộc Ninh - Sông Bé, sinh 1957, hi sinh 21/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh

  Nguyên quán Phúc Hoà - Phúc Thọ - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh, nguyên quán Phúc Hoà - Phúc Thọ - Hà Tây, sinh 1951, hi sinh 09/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...