Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

Nguyên quán Hương Sơn - Bình Xuyên - Vĩnh Phú

Sinh 1946

Hi sinh 03/09/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán Tự Do - Kim Động - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán Tự Do - Kim Động - Hải Hưng, sinh 1941, hi sinh 12/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán Trực Phú - Hải Hậu - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán Trực Phú - Hải Hậu - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 07/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán Tân Phúc - Nông Cống - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán Tân Phúc - Nông Cống - Thanh Hoá, sinh 1956, hi sinh 20/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán Tân Hội Đông - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán Tân Hội Đông - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 24/06/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán Quang Minh - Kim Anh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán Quang Minh - Kim Anh - Vĩnh Phú, sinh 1953, hi sinh 08/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...