Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

Nguyên quán Hạnh Phúc - Phú Cửu - Hải Hưng

Hi sinh 21/7/1974

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C 33

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán Tự Do - Kim Động - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán Tự Do - Kim Động - Hải Hưng, sinh 1941, hi sinh 12/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán Trực Phú - Hải Hậu - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán Trực Phú - Hải Hậu - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 07/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán Tân Phúc - Nông Cống - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán Tân Phúc - Nông Cống - Thanh Hoá, sinh 1956, hi sinh 20/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán Tân Hội Đông - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán Tân Hội Đông - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 24/06/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán Quang Minh - Kim Anh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán Quang Minh - Kim Anh - Vĩnh Phú, sinh 1953, hi sinh 08/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...