Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đinh Sao

Sinh 1944

Hi sinh 6/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Khương - Xã Hoà Khương - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thôn Dương Lâm 1, Xã Hòa Phong, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
ĐT: 05113.846.160

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Sao

  Nguyên quán Ninh Hải - Hoa Lư - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đinh Văn Sao, nguyên quán Ninh Hải - Hoa Lư - Hà Nam Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Trần Đinh Sao

  Nguyên quán Đa Phúc - An Thụy - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Trần Đinh Sao, nguyên quán Đa Phúc - An Thụy - Thành phố Hải Phòng, sinh 1960, hi sinh 13/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Sao

  Nguyên quán Ninh Hải - Hoa Lư - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đinh Văn Sao, nguyên quán Ninh Hải - Hoa Lư - Hà Nam Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Trần Đinh Sao

  Nguyên quán Đa Phúc - An Thụy - Hải Phòng

  Liệt sĩ Trần Đinh Sao, nguyên quán Đa Phúc - An Thụy - Hải Phòng, sinh 1960, hi sinh 13/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...