Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Đinh Sao

Nguyên quán Đa Phúc - An Thụy - Hải Phòng

Sinh 1960

Hi sinh 13/02/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Đinh Sao

  Nguyên quán Đa Phúc - An Thụy - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Trần Đinh Sao, nguyên quán Đa Phúc - An Thụy - Thành phố Hải Phòng, sinh 1960, hi sinh 13/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trần Đinh Sao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đinh Sao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 13/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đinh Sao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Sao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Khương - Xã Hoà Khương - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 4. Liệt sĩ Trần Sao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hoà Hải - Phường Hòa Hải - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
 5. Xem thêm các kết quả khác...