Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đồng Đắc Trình

Sinh 1941

Hi sinh 21/1/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Hoà Thọ - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thôn Dương Lâm 1, Xã Hòa Phong, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
ĐT: 05113.846.160

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trình Đắc Biên

  Nguyên quán Vân Hà - Việt Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Trình Đắc Biên, nguyên quán Vân Hà - Việt Yên - Bắc Giang, sinh 1957, hi sinh 05/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trình Đắc Biên

  Nguyên quán Vân Hà - Việt Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Trình Đắc Biên, nguyên quán Vân Hà - Việt Yên - Bắc Giang, sinh 1957, hi sinh 05/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lương Đắc Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đắc Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1967, hi sinh 13/9/1986, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Tây - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Trình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đaị Hợp - Xã Đại Hợp - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...