Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lương Đắc Trình

Sinh 1967

Hi sinh 13/9/1986

Hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Tây - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường Nguyễn Văn Côn - ấp Hạ - thị trấn Vĩnh Bình
ĐT: 073.3537094 – 073.3838358

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trình Đắc Biên

  Nguyên quán Vân Hà - Việt Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Trình Đắc Biên, nguyên quán Vân Hà - Việt Yên - Bắc Giang, sinh 1957, hi sinh 05/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Trình Đắc Biên

  Nguyên quán Vân Hà - Việt Yên - Bắc Giang

  Liệt sĩ Trình Đắc Biên, nguyên quán Vân Hà - Việt Yên - Bắc Giang, sinh 1957, hi sinh 05/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đồng Đắc Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Đắc Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 21/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Hoà Thọ - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Trình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đaị Hợp - Xã Đại Hợp - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...