Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyên quán Thường Tín - Hà Tây

Sinh 1948

Hi sinh 17/12/1974

Cấp bậc H2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Mạnh

  Nguyên quán Phủ Ngọc - Hà Quảng - Cao Lạng

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Mạnh, nguyên quán Phủ Ngọc - Hà Quảng - Cao Lạng, sinh 1938, hi sinh 09/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Mạnh

  Nguyên quán Nguyệt Thích - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Mạnh, nguyên quán Nguyệt Thích - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1949, hi sinh 18/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyên quán Yên Cường - ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên quán Yên Cường - ý Yên - Nam Định, sinh 1952, hi sinh 14/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyên quán Yên Cường - ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên quán Yên Cường - ý Yên - Nam Định, sinh 1952, hi sinh 14/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyên quán Xuân Dự - Như Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên quán Xuân Dự - Như Xuân - Thanh Hoá, sinh 1949, hi sinh 04/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...