Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng

Hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu Phố 2, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm
ĐT: 075.3861030

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng

  Nguyên quán Hợp Thành - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng, nguyên quán Hợp Thành - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng, sinh 1958, hi sinh 26/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng

  Nguyên quán Gia Vân - Gia Khánh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng, nguyên quán Gia Vân - Gia Khánh - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hi sinh 06/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng

  Nguyên quán Hợp Thành - Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng, nguyên quán Hợp Thành - Thủy Nguyên - Hải Phòng, sinh 1958, hi sinh 26/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng

  Nguyên quán Gia Vân - Gia Khánh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng, nguyên quán Gia Vân - Gia Khánh - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hi sinh 6/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...